۱۹:۲۹:۱۰ - پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷
طرح نجات در ریگان موفق عمل کرده است
اجرای دو طرح نجات ومداخلات اجتماعی جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی در ریگان در حال اجراست.

طرح نجات در ریگان موفق عمل کرده استبه گزارش  نسیم شرق به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا موسی پور مدیر کل امور اجتماعی استانداری کرمان گفت:به منظور کاهش اسیب‌های اجتماعی در شهرستان ریگان دو طرح به عنوان پایلوت در استان به عنوان طرح نجات ومداخلات اجتماعی جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی در ریگان در حال اجرا می‌باشد.
وی امروز در حاشیه جلسه کارگروه آسیب‌های اجتماعی ریگان افزود: شهرستان ریگان یکی از شهرستان‌های محروم در کشور شناسایی شده است که طرح مداخلات اجتماعی به عنوان پایلوت استان در این شهرستان در ادامه طرح نجات اجرایی می‌شود.

وی بیان داشت: طرح نجات از سال گذشته در شهرستان ریگان آغاز شده است که یک برنامه هماهنگ بین دستگا‌های اجرایی وسازمان‌های مردم نهاد وخیرین می‌باشد می‌باشد که این طرح تا کنون موفقیت‌هایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی در پی داشته است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری کرمان افزود :در این طرح برنامه‌هایی در حوزه فراهم آوردن وامکان دسترسی به مردم وارتقا توانمندی‌های فردی افراد در شهرستان ریگان برنامه ریزی شده است.

موسی پور بیان داشت: براساس مداخلات اجتماعی صورت گرفته امیدواریم بتوانیم در حوزه کنترل وکاهش آسیب‌های اجتماعی در شهرستان ریگان مداخلات موثری را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه مداخلات موثری در زمینه اجتماعی صورت خواهد گرفت اظهار کرد :مردم در اجرای این طرح‌ها مشارکت وهمراهی جدی داشته باشند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری کرمان اظهار کرد:ما در اجتماعی کردن به دنبال آن هستیم که مردم خودشان به عنوان کسانی که می‌توانند در این حوزه کار‌های فکری فرهنگی وعملی داشته باشند مداخله کنند ونتیجه آن کاهش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

موسی پور گفت: آسیب‌هایی که در این شهرستان وجود دارد در کارگروه آسیب‌های اجتماعی مورد بحث وبررسی قرار گرفت وآسیب‌های اولویت دار مشخص شدند ودر هر زمینه برنامه‌هایی تدارک دیده شد .

وی بیان داشت: دفتر امور اجتماعی استانداری کرمان برنامه‌های ویزه‌ای جهت کاهش اسیب‌های اجتماعی برای شهرستان ریگان در نظر دارد.

تبليغات
کیمیای شرق تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب