۹:۵۳:۳۷ - دوشنبه ۲۴ ارد ۱۳۹۷
کمربند سبز کرمان در هجوم آفات
رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان کرمان گفت :مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی متولی بررسی آفت درختان در پروژه کمربند سبز شهر کرمان است .

 

کمربند سبز کرمان در هجوم آفاتبه گزارش  نسیم شرق به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛   فرامرزپور رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی استان کرمان گفت : علیرغم تلاشهای سالیان اخیر در احداث، حفاظت و نگاهداری کمربند سبز غرب کرمان، متاسفانه اخیرا در سرشاخه های برخی از درختان کاج و درختچه های دم طاووسی خشکیدگی مشاهده شده است.

وی ضمن اعلام این مطلب افزود: با توجه به اهمیت موضوع، ادارات حفاظت و حمایت و جنگل علل این خشکیدگی را در دستور کار خود قرار داده است .

وی گفت : در همین راستا کارشناسان مدیریت بخش آفات و بیماریهای جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی و اعضاء هیئت علمی دانشگاه در رشته های مرتبط با حضور در محل پروژه و نمونه برداری از درختان و خاک منطقه تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده اند.

وی افزود:استفاده از نهالهای موجود در نهالستان جنگلی جاده جوپار در جایگزینی احتمالی این درختان آلوده نیز در دستور کار قرار گرفت .

اعضاء کمیته بررسی این آسیب همچنین با حضور د رمجموعه نهالستاهای جوپار از مراحل کاشت و داشت انواع گیاهان جنگلی و مرتعی تولید شده بازدید و با نمونه برداری از گلدانها در صدد بررسی وجود یا عدم بیماری خاک و گیاهان در محیط آزمایشگاهی آشنا شدند.

تبليغات
کیمیای شرق تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب