» گردشگری
تبليغات
کیمیای شرق تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
2620541_128سامانه رصد برای پیگیری اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان راه‌اندازی می شود.
2627144_518نماینده مجلس: بهره گیری از نیروی کارآمد جوان می‌تواند رشد و کارآمدی و افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها را درپی داشته باشد.
8651746_316معاون آموزش ابتدایی با تشریح جزئیات اجرای طرح ویژه مدارس گفت: مدارس اجازه اخذ هیچ گونه وجهی از خانواده‌ها ندارند.